CYY02454

RG-Internt

RG's ansatte og elever kan nedenfor finde flere informationer og interne dokumenter om forskellige emner og forløb. Du vil nogle steder blive bedt om at logge på med din rgnet-mailadresse for at få lov til at se dokumenterne.

Lærer på RG:

Elev på RG:

IT-vejledning:

Sammen om RG:

Større skriftlige opgaver og flerefaglige forløb (SRP-/FF-spor):

Digital Dannelse på RG:

Kompetence- og progressionsplan for Digital Dannelse på RG 2023