CYY03019

Bestyrelsen 

Bestyrelsen

Bestyrelsen på Rødovre Gymnasium består af:


-Billy Adamsen - Formand (udpeget af Djøf)
-Stig Hjarvard - Næstformand (udpeget af rektorkollegiet)
-Martin Baden (udpeget af Region Hovedstaden)
-Jesper Clausson (udpeget af kommunalbestyrelsen i Rødovre)
-Karen Pind (Medarbejderrepræsentant med stemmeret)
-Kasper Schou (Medarbejderrespræsentant uden stemmeret)
-Thor H. B. R. Jensen (Elevrepræsentant med                                                stemmeret)                               -Emil Mustafa Bicen (Elevrepræsentant uden stemmeret)

Derudover er rektor, vicerektor og regnskabsførende også deltagende.

Vedtægter for Rødovre Gymnasium gældende fra 1. januar 2014 klik her

 

Indkaldelser og referater fra bestyrelsesmøder kan ses her