CYY02436

Optagelsesregler

Fordeling af elever til Rødovre Gymnasium

Rødovre Gymnasium ligger i en fordelingszone. Det betyder, at hvis der er flere elever der søger Rødovre Gymnasium som 1. prioritet end vi kan optage, så vil ministeriet fordele eleverne efter transporttid, og tildele Rødovre Gymnasium de elever der har kortest transporttid til os. Du kan se en video om optagelsesreglerne på UddannelsesGuiden. Du kan læse mere om elevfordeling på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her.

Ansøgning om optagelse

Alle ansøgere til gymnasiale uddannelserne (altså stx, htx, hhx og hf) skal ansøge digitalt via hjemmesiden optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts 2024.

Der kan være forskelle i retskravet og i proceduren om optagelse afhængig af, om du søger optagelse mens du går i 9. eller 10. klasse eller når du er gået ud af 9. eller 10. klasse. Du kan læse meget mere om dette og blive klogere på hele optagelsesprocessen, adgangskravene mm. på Børne- og Uddannelsesministeriets hjemmesider.

Adgangskrav til gymnasiale uddannelser

Du kan have retskrav på optagelse på de 3-årige uddannelser til teknisk (htx), merkantil (hhx) og almen (stx) studentereksamen i op til to år efter 9. og et år efter 10. klasse, hvis du opfylder adgangskravene.

Dette kan du læse meget mere om på denne hjemmeside af Børne-og Uddannelsesministeriet.

 

Optagelsesprøver

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.  

Der afholdes optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser på Rødovre Gymnasium på følgende datoer i 2024:

  • onsdag den 24. april 2024
  • fredag den 14. juni 2024
  • mandag den 1. juli 2024
  • tirsdag den 6. august 2024
  • mandag den 26. august 2024 

Du kan se eksempler på optagelsesprøver og læse mere om dem på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.