Sprogdag Billede

Erasmus-akkreditering

DEN RIGTIGTE DA V Finansieret Af Den Europæiske Union POS

Vi er en Erasmus-skole - Hvad betyder dette?


RG er siden 2023 akkrediteret Erasmus-skole. Erasmus-akkrediteringen giver adgang til nemt at søge midler til udvekslinger og rejser i Europa, hvis de har til formål at løse en eller flere af de udfordringer RG står overfor. Disse udfordringer er formuleret i skolens Erasmusplan, som desuden indeholder tre konkrete mål, som RG vil opnå med denne akkreditering. De tre mål RG har med akkrediteringen er:


1) Inklusion og fagligt løft af elever med færre muligheder
2) Styrke tysk og fransk på A-niveau og styrke elevernes sproglige faglighed ved at fokusere på anvendeligheden (karrierelæring) og interkulturelle kompetencer
3) Styrke kemi på A-niveau og fysik på B- og A-niveau og styrke elevernes fysik- og kemifaglighed ved at fokusere på anvendeligheden (karrierelæring) og interkulturelle kompetencer.


Det grundlæggende i alle rejser er et fagligt samarbejde med en udenlandsk skole fra enten et EU-land eller samarbejdslandene Norge, Island, Liechtenstein, Serbien, Nordmakedonien og Tyrkiet. Rejserne kan være med privat indkvartering for eleverne, eller de kan indkvarteres på hotel eller lignende.