Sofiehøj5 960X520

Eliteidræt på RG

Mads Og Medalje

Kombiner eliteidræt og gymnasiet

Vi tilbyder ordninger til lokale elever, der dyrker sport på højt niveau:

-Mulighed for morgentræning tirsdag og torsdag, hvis din klub kræver det
-Fleksible muligheder for frihed til vigtige kampe, stævner og træningslejre
-Muligheder for ekstra-undervisning
-Mulighed for et 4-årigt forløb ved Team Danmark-godkendelse
-Mulighed for hjælp af en ”study buddy” fra samme klasse
-Eliteidrætselever vejledes ift. at tackle særlige udfordringer i deres dobbeltkarriere, bl.a. valg, fravalg og fokusering, planlægning mm (Life Skills).

Kontaktpersoner:

Jørgen Alsted: joe@rgnet.dk eller

Rektor Peter Ditlev Olsen: polsen@rg.dk

 

Ansøg om optagelse på eliteidræt for skoleåret 2024/25