CYY02196

Valgfag

CYY02146

Vi har en lang liste af valgfag repræsenteret på RG. Her er en oversigt over de udbudte valgfag for skoleåret 2022/2023.

• Astronomi C
• Billedkunst C og billedkunst C til B
• Biologi C, biologi C til B
• Dramatik C og dramatik C til B
• Engelsk B til A
• Erhvervsøkonomi C
• Filosofi C og filosofi C til B
• Fransk fortsætter B til A
• Fysik C til B og fysik B til A
• Idræt C til B   

• Informatik C
• Kemi C, kemi C til B og kemi B til A
• Latin C og latin C til B
• Matematik B til A
• Mediefag C og mediefag C til B
• Musik C og musik C til B
• Naturgeografi C og naturgeografi C til B
• Psykologi C og psykologi C til B
• Religion C til B
• Samfundsfag C til B og samfundsfag B til A
• Tysk fortsætter B til A