CYY03143

Aulinger og fællestimer på RG

IMG 5771

Aulinger

Der er ca. 11 årlige aulinger (fællessamlinger) i aulaen på ca. 30 min. Dette fælles forum bruges til kommunikation af almen interesse f.eks. forestående fællestimer, skolearrangementer, valgfag, eksamen mm., og eleverne kan informere om udvalgsarbejde, fester osv. Det er 2.g-klasserne, der på skift er ansvarlige for at føre igennem dagsordenen og stå for underholdningen.