CYY03541

 

 

Building Icon

Samfundsvidenskabelige studieretninger 2022/23

CYY03665

Studieretning 4

Samfundsfag A
Matematik A

Denne studieretning har både samfundsfag og matematik på A-niveau, hvilket giver dig en stærk studieretning, hvor fagene supplerer hinanden og giver begge fag ekstra format.

Se mere her