CYY02494

Studieretning 5

Samfundsfag A
Engelsk A

Rødovre Gym 6520

For dig som er interesseret i samfundsfag og engelsk

Denne studieretning med samfundsfag og engelsk på A-niveau tilbyder et internationalt udsyn. I engelsk lærer du både om sproget og om de kulturer, der er knyttet til de forskellige steder sproget tales. Samfundsfag bidrager med viden om grundlæggende samfunds- og magtforhold i Danmark og Verden, og du bliver i stand til at analysere og forstå nationale, regionale og globale problemstillinger.