CYY02395

Studieretning 6

Samfundsfag A
Engelsk A

med Naturgeografi B og global orientering

CYY02436 Kopi

Her er en international studieretning for dig, der er interesseret i samfundsfag og sprog. Du får redskaber til at undersøge og diskutere udviklingen i Verden - både i Danmark, Europa, USA og mere fjerne samfund. I samfundsfag lærer du, hvordan man analyserer og forstår globaliseringens muligheder og konsekvenser ud fra en politisk, økonomisk og social vinkel. 

Vi skal arbejde enkeltfagligt og tværfagligt i studieretningsfagene med problemstillinger om bl.a forbrug, vækst og bæredygtighed samt kulturmøder og kultursammenstød. Matematik, som du har på B-niveau, indgår i samspil med samfundsfag, hvor matematikken bidrager med f.eks databehandling og statistik.

Det engelske sprog er blevet globalt og er en fælles forudsætning for mange kulturer. Gennem vores arbejde med engelsksprogede medier og tekster går vi i dybden med både sproget og aktuelle problemstillinger. Engelsk arbejder sammen med samfundsfag, når vi f.eks skal undersøge levevilkår i forskellige dele af verden. På denne studieretning får du automatisk naturgeografi. Faget bidrager med et naturfagligt perspektiv på de globale udfordringer, som f.eks klimaproblematikken.

I forhold til studieretning 5 er der på denne studieretning mere rejseaktivitet og naturgeografi B er et obligatorisk fag.