CYY02494

Studieretning 5

Samfundsfag A
Engelsk A

CYY02499

Denne studieretning med samfundsfag og engelsk på A-niveau tilbyder et internationalt udsyn. I engelsk lærer du både om sproget og om de kulturer, der er knyttet til de forskellige steder sproget tales. Det engelske sprog er desuden blevet et globalt sprog og er en fælles forudsætning for mange kulturer. Gennem vores arbejde med engelsksprogede medier og tekster går vi i dybden med både sproget og aktuelle problemstillinger. Engelsk arbejder sammen med samfundsfag, når vi f.eks skal undersøge samfundsforhold og levevilkår i forskellige dele af verden.

Samfundsfag bidrager med viden om grundlæggende samfunds- og magtforhold i Danmark og Verden, og du bliver i stand til at analysere og forstå nationale, regionale og globale problemstillinger. Det kan f.eks handle om valg i Europa og USA, om kulturmøder og kultursammenstød og om politiske udviklingstendenser. Vi skal arbejde med socialisering og identitetsdannelse, forskellige samfundsopbygninger herunder velfærdsstater, og menneskers levevilkår rundt om i verden. Vi beskæftiger os desuden med kommunikation og sociale mediers betydning i dag. 

Matematik, som du har på B niveau, indgår i samspil med samfundsfag, når vi beskriver og analyserer forhold som: Kan vi tro på meningsmålinger? Hvordan beregnes den økonomiske ulighed i et land eller mellem flere lande? og meget mere.