CYY02112

Studieretning 4

Samfundsfag A og
Fortsættersprog A (Engelsk, Tysk eller Fransk)

CYY02143

For dig som er interesseret det globale

Studieretningen tilbyder et globalt udsyn. I sprogfaget, som kan være Engelsk tysk eller fransk, lærer du både sproget og noget om de kulturer, der er knyttet til sproget.

Samfundsfag bidrager med viden om grundlæggende samfunds- og magtforhold i verden, og du bliver i stand til at analysere og forstå regionale og globale problemstillinger. Det kan f.eks. handle om valg i Europa og USA, om kulturmøder og kultursammenstød og om politiske udviklingstendenser. Vi skal arbejde med socialisering og identitetsdannelse, forskellige samfundsopbygninger herunder velfærdsstater, og menneskers levevilkår rundt om i verden. Vi beskæftiger os desuden med kommunikation og sociale mediers betydning i dag.