CYY02112

Studieretning 4

Samfundsfag A og
Matematik A

CYY02143

Denne studieretning har både samfundsfag og matematik på A-niveau, hvilket giver dig en stærk studieretning, hvor fagene supplerer hinanden så de får ekstra format.

I samfundsfag A skal vi beskæftige os med hele Verden. Du skal arbejde både med politiske, økonomiske og sociologiske vinkler på såvel aktuelle emner som nationale og internationale. Det kan f.eks handle om ungdomskulturer, velfærdsstaten, USA eller skat og fordeling, lokalt og globalt.

Matematik supplerer samfundsfag ved at arbejde dybdegående med statistik, med analyse af f.eks økonomiske modeller, modeller over befolkningsvækst samt bearbejdning af meningsmålinger og sikkerheden i disse. Vi skal i begge fag arbejde med grafer og grafik som argumentation.

Der er naturligvis også samarbejde mellem dine studieretningsfag og dine øvrige almene fag samt dit 2.fremmedsprog.

Hvis du efter gymnasiet forestiller dig, at du vil arbejde videre med samfundsfag, nyhedsformidling, økonomi eller journalistik, er studieretning 4 et godt valg.