CYY03143 (1)

Projekter og samarbejder

Projekter og samarbejder

På RG prioriterer vi pædagogisk og faglig udvikling højt! Derfor deltager vi ofte i forskellige store og små projekter. Nedenfor kan du læse mere om nogle af vores forskellige projekter.

Erasmus

Erasmus-projektet, som er støttet af EU, giver RG’s elever bæredygtig, innovativ og erhvervsøkonomisk inspiration. Desuden lærer de om en anden kultur (i dette tilfælde fransk) og får opgraderet primært deres engelsk-kompetencer, men også fransk-kompetencer. På det personlige plan er det klart også en udvikling. Projektet og udvekslingen er åben for ALLE elever uanset deres 2. fremmedsprog, for arbejdssproget er engelsk.


Over to omgange har vi en udveksling med vores franske partnergymnasium Chevreul, hvor de er heroppe og vi er dernede, begge i en uge. Deres og vores elever indkvarteres privat hos elever fra RG og hos elever fra Chevreul. Før og i løbet af opholdene bliver eleverne i fællesskab sat til at designe startups (mikrofirmaer) ud fra et bæredygtigt perspektiv. Der indgår udflugter (til fx Tivoli om bæredygtighed) og oplæg om at designe et firma og om bæredygtighed.
Til vores planlagte verdensmålsdag håber vi at kunne formidle viden til flere af vores elever. 

 

Elevudtalelser om projektet:

  • Jeg lærte at tro mere på mig selv
  • I think it was so funny to experience another culture while living in a family that knew every little detail and secret of the city. 
  • Jeg lærte hvad der skal til for at starte et iværksætteri, altså hvilke punkter man skal igennem, som for eksempel økonomi.
  • I learned a lot in Tivoli about sustainability and the amusement park’s climate friendly alternatives
  • Jeg fik øvet mit engelsk helt vildt, og så lærte jeg også en smule fransk
  • I learned what factors were important to keep in mind when coming up with a business idea. Starting a business is not peace of cake, but the process involves a lot of thinking, reflection and hard work.
  • At samarbejde om et fælles mål, at være kreativ og tænke ud af boksen 
  • Jeg lærte, at fransk business er lidt mere lige på, hvor danskerne tænkte mere fantasifuldt
  • After my visit to France, I got to know myself a lot better. I gained more confidence, and I learned to step out of my comfort zone and embrace new challenges.

E-twinning

E-Twinning projekt om digitale ressourcer i COVID-19 perioden: "VacunaTICzate"

Sammen med lærere fra Spanien og Tjekkiet, igangsatte Jannie Grue, Rødovre Gymnasium, projektet i COVID-19-perioden. Eleverne undersøgte og vurderede digitale ressourcer for sammen med lærerne at være bedst muligt rustet, hvis en lignende krise skulle opstå igen. Har opnået både dansk og eur. kvalitetsmærke og senere vundet prisen ‘Bedst i eTwinning DK 2020’. Nu med videopræsentation.

Vi spurgte lærer Jannie Grue fra Rødovre Gymnasium, som har været igangsætter og tovholder i dette forløb: ”Hvad har dit projekt betydet for jeres elever?” Jannie svarede:
”Elevernes/lærerens kendskab til digitale undervisnings muligheder under fjernundervisning”

Corona-krisen har haft stor indflydelse på igangværende og planlagte eTwinning-projekter. Flere projekter er blevet afsluttet før tid, og andre er blevet udskudt. På Rødovre Gymnasium blev Jannie Grue også udfordret. Den største problematik, Jannie stod overfor, var hvordan engagerer man bedst muligt sine elever i onlineundervisning?

For Jannie Grue er motivation det vigtigste element i undervisningen. Jannie oplevede personligt, at det var svært at opnå dette gennem fjernundervisning. Det var vigtigt for Jannie, at hendes elever selv tog aktiv del i undervisningen og ikke døsede hen foran skærmen. eTwinning-projektet gjorde det muligt for Jannie at skabe en stor motivationsfaktor hos sine elever fra i alt syv forskellige klasser fordelt på 1., 2. og 3. G elever i fagene spansk, latin og oldtidskunstskab. Det motiverede eleverne til at få små projekter/opgaver med “hands on”, hvor de selv skulle være kreative, bruge og undersøge de forskellige ressourcer

Gennem kvantitative og kvalitative undersøgelser har eleverne og lærerne kategoriseret kendte og ukendte ressourcer. Målet med projektet var fra start at udarbejde et katalog over digitale ressourcer samt at kategorisere de forskellige ressourcer under det rette formål – benytte den enkelte ressource bedst til præsentationer, ice break aktiviteter, mindmaps, kreativitet, information osv. Forud for hver undersøgelse har Jannie og de andre lærere udarbejdet en opgave, som eleverne skulle udføre i henhold til den givne ressource. Eleverne har blandt andet arbejdet med ressourcerne i form af et projekt, en aflevering, en test mm. De udvalgte og undersøgte ressourcer er alle afprøvet af eleverne, hvorefter de har evalueret på ressourcens brugervenlighed, motivation, fun-faktor og mulig fremtidig brug. Elevernes undersøgelser og vurderinger har dermed bidraget til den nødvendige empiri, for at kunne kategorisere de benyttede ressourcer.

I opstartsfasen af projektet udarbejdede lærerne en sammenligningsundersøgelse, hvor elevernes kendskab til samtlige digitale ressourcer bliver tjekket. Her viste det sig, at eleverne havde størst kendskab til Youtube og Kahoot på hhv. .1 og 2. pladsen. Men gennem projektet har eleverne fået et meget bredere kendskab til digitale ressourcer og deres anvendelse – en viden, som de kan gøre brug af i deres videre skolegang.

Bedst i eTwinning DK 2020
Projektet er et af de fire vinderprojekter ved årsskiftet 2020/21.

CYY03175

Bliv elev

Vi tilbyder et dynamisk studie- og ungdomsmiljø med en stribe frivillige eftermiddagsaktiviteter, der gør det muligt at dyrke dine interesser.

Læs mere