CYY03019

Bestyrelsen 

CYY03048

Bestyrelsen

Bestyrelsen på Rødovre Gymnasium består af følgende:

-Billy Adamsen – Formand (udpeget af Djøf)
-Bjarne Kaspersen-Hansen (udpeget af Region Hovedstaden)
-Elly Willer (udpeget af kommunalbestyrelsen i Rødovre)
-Stig Hjarvard – Næstformand (udpeget af rektorkollegiet)
- Susse Christensen (med stemmeret)og Nina Liv Brøndum (uden stemmeret) (personalerepræsentanter)
-Amanda Frohn Danielsen (med stemmeret) og Emma Oline Jørgensen (uden stemmeret) (elevrepræsentanter)

Nye vedtægter for Rødovre Gymnasium gældende fra 1. januar 2014 klik her

Tidligere vedtægter fra 2007 klik her med tillæg fra 2009 klik her.