Sofiehøj5 960X520

Eliteidræt på RG

Mads Og Medalje

Kombiner eliteidræt og gymnasiet

Vi tilbyder ordninger til lokale elever, der dyrker sport på højt niveau:

-Skemalagt morgentræning tirsdag og torsdag i den særlige eliteidræts-klasse
-Fleksible muligheder for frihed til vigtige kampe, stævner og træningslejre
-Muligheder for ekstra-undervisning
-Mulighed for et 4-årigt forløb ved Team Danmark-godkendelse
-Mulighed for hjælp af en ”study buddy” fra samme klasse
-Eliteidrætselever vejledes ift. at tackle særlige udfordringer i deres dobbeltkarriere, bl.a. valg, fravalg og fokusering, planlægning mm (Life Skills).

Læs mere om eliteidræt på RG