Værd at vide

Sådan søger du

Når du er erklæret uddannelsesparat, kan du optages direkte i gymnasiet. Ansøgningen foregår elektronisk på www.optagelse.dk i samarbejde med din skole eller UU-vejleder. Få mere information på www.uddannelsesguiden.dk

 

Valg af gymnasium

Du kan frit ønske gymnasium, men du kan desværre ikke være hundrede procent sikker på at komme ind på det gymnasium, du ønsker allermest. Dit ønske vil veje meget tungt, men der kan være år, hvor ét bestemt gymnasium har flere ansøgere, end der er plads til. Derfor er det en god ide at benytte muligheden for at ønske op til fem forskellige gymnasier. Det er fordelingsudvalgene, der afgør, hvor du bliver optaget.

Reglerne for optagelse til ungdomsuddannelserne (stx, htx og hhx) findes på følgende link: Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser.

Fordelingsudvalget i region hovedstaden kan ses her.

 

Optagelse august 2016

Vi har i år fået flere ansøgninger end vi har plads til at optage, og alle ansøgere til Rødovre Gymnasium bliver derfor fordelt af et fordelingsudvalg, der fordeler de ansøgere som har kortest transporttid til os på nær meget få undtagelser.

Du kan læse mere om fordelingsudvalgene og om elevfordelingen på https://www.regionh.dk/uddannelse/gymnasium-og-hf/Sider/Fordelingsudvalg.aspx

Fordelingsudvalgets afgørelse af din ansøgning vil blive sendt til dig tirsdag den 17. maj 2016.

Du får ét brev, hvis dit førsteønske bliver opfyldt. Du får to breve, hvis du ikke får dit førsteønske opfyldt – nemlig et fra din 1. prioritet og et fra den institution, som du er fordelt til. Hvis du ikke har modtaget nogen afgørelse og optagelsesbrev den 25. maj 2016 bør du kontakte fordelingsudvalgenes sekretariat på mail fordeling@regionh.dk.

Hvis du kontakter fordelingsudvalget sekretariat skal du huske at skrive dit navn, adresse og dit ønskede gymnasium.

 

Udgifter

I forbindelse med opstart på Rødovre Gymnasium opkræves et beløb på 500 kr. til dækning af:

  • Kopi og print på skolen (op til 300 print)
  • 3 års medlemskab af kantineforeningen, der er dannet for at sikre så rimelige kantinepriser som muligt
  • Studiekort, som udstedes af skolen under forudsætning af, at de 500 kr. er betalt
  • Leje af elevskab (hvert skab deles mellem to elever)
  • Introtur (eksklusiv forplejning)
  • Diverse softwarelicenser

Der er tale om udgifter, som skolen ikke kan få refunderet, og derfor er det heller ikke muligt at få beløbet refunderet ved eventuelt ophør på gymnasiet.

 

Andre udgifter

Udover ovenstående kommer der udgifter til studieture, faglige ture, osv. Disse vil variere afhængig af studieretning og lokalitet.

For at køre programmerne skal du bruge en bærbar computer. Det er optimalt, at den starter og vågner hurtigt efter dvale. Af hensyn til den daglige transport, er det en god ide, at computeren er let, men vores erfaringer siger os, at de helt små netbooks ofte er utilfredsstillende og langsomme at arbejde på.

Tilskud til transport

Skal du bruge offentlig transport til skole, kan du få rabat på bus og tog ved hjælp af et ungdomskort.

Se mere på http://www.ungdomskort.dk

Læs mere om vores studieretninger