CYY03098

Værd at vide

CYY03048

Sådan søger du

Ansøgningen foregår elektronisk på www.optagelse.dk senest 1. marts 2021, i samarbejde med din skole eller UU-vejleder. Få mere information på www.uddannelsesguiden.dk

Valg af gymnasium

Du kan frit ønske gymnasium, men du kan desværre ikke være hundrede procent sikker på at komme ind på det gymnasium, du ønsker allermest. Dit ønske vil veje meget tungt, men der kan være år, hvor ét bestemt gymnasium har flere ansøgere, end der er plads til. Derfor er det en god ide at benytte muligheden for at ønske op til fem forskellige gymnasier. Det er fordelingsudvalgene, der afgør, hvor du bliver optaget.Reglerne for optagelse til ungdomsuddannelserne (stx, htx og hhx) findes på følgende link: Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser.Fordelingsudvalget i Region Hovedstaden kan ses her.

CYY02991

Udgifter

I forbindelse med opstart på Rødovre Gymnasium opkræves et beløb på 500 kr. til dækning af:

  • Kopi og print på skolen
  • Studiekort, som udstedes af skolen under forudsætning af, at de 500 kr. er betalt
  • Leje af elevskab (hvert skab deles mellem to elever)
  • Diverse softwarelicenser

Der er tale om udgifter, som skolen ikke kan få refunderet, og derfor er det heller ikke muligt at få beløbet refunderet ved eventuelt ophør på gymnasiet.

CYY03295

Andre udgifter

Udover ovenstående kommer der udgifter til studieture, faglige ture, osv. Disse vil variere afhængig af studieretning og lokalitet.

Du skal bruge en bærbar computer for at køre de programmer du kommer til at bruge hos os. Det er optimalt, at den starter og vågner hurtigt efter dvale. Af hensyn til den daglige transport, er det en god ide, at computeren er let, men vores erfaringer siger os, at de helt små netbooks ofte er utilfredsstillende og langsomme at arbejde på.

Tilskud til transport

Skal du bruge offentlig transport til skole, kan du få rabat på bus og tog ved hjælp af et ungdomskort.

Se mere på http://www.ungdomskort.dk

CYY03175

Bliv elev

Vi tilbyder et dynamisk studie- og ungdomsmiljø med en stribe frivillige eftermiddagsaktiviteter, der gør det muligt at dyrke dine interesser.

Læs mere