CYY02436

Optagelsesregler

Hvordan sker elevfordelingen på stx og hf?

I denne video får du forklaret, hvordan eleverne bliver fordelt på gymnasierne og HF. Du får desuden nogle konkrete tips til hvordan du skal udfylde ansøgningen på optagelse.dk.

Optagelse

Alle ansøgere til gymnasiale uddannelserne (altså stx, htx, hhx og hf) skal ansøge digitalt via hjemmesiden optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts hvert år.

Der kan være forskelle i retskravet og i proceduren om optagelse afhængig af, om du søger optagelse mens du går i 9. eller 10. klasse eller når du er gået ud af 9. eller 10. klasse. Du kan læse meget mere om dette og blive klogere på hele optagelsesprocessen, adgangskravene mm. på Børne- og Uddannelsesministeriets hjemmesider.

Hvis du er i tvivl om, hvordan elever fordeles og optages på gymnasier og andre ungdomsuddannelser, så kan du finde mere information hos Region Hovedstaden www.regionh.dk/elevfordeling.

 

Adgangskrav til gymnasiale uddannelser

Du kan have retskrav på optagelse på de 3-årige uddannelser til teknisk (htx), merkantil (hhx) og almen (stx) studentereksamen i op til to år efter 9. og et år efter 10. klasse, hvis du opfylder adgangskravene.

Dette kan du læse meget mere om på denne hjemmeside af Børne-og Uddannelsesministeriet.

 

Optagelsesprøver

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.  

Der afholdes optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser på følgende datoer i 2022:

  • onsdag den 27. april
  • fredag den 17. juni
  • mandag den 27. juni
  • onsdag den 3. august

Optagelsesprøven den 27. april kan kun benyttes af ansøgere, hvor det inden prøveafholdelsestidspunktet kan afgøres, at ansøgeren ikke har retskrav på optagelse. Det drejer sig særligt om ansøgere fra prøvefrie 9. klasser, ansøgere der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning og ansøgere der enten går i prøvefri 10. klasse eller ikke længere går i grundskolen og som samtidig ikke opfyldte retskravet for optagelse, da de afsluttede 9. klasse.

Du kan se eksempler på optagelsesprøver og læse mere om dem på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.