Studievejledning

På Rødovre Gymnasium tilbyder vi studievejledning. Hver klasse har en studievejleder tilknyttet som kan træffes i træffetiderne eller efter aftale.

Vejledningen kan både være personlig eller kan gives kollektivt til f.eks. hele klasser. Nedenfor kan du se en beskrivelse af de to vejledningstyper.

Hvis du vil i kontakt med en studievejleder, kan du trykke på knappen nedenfor.

Kontakt en studievejleder

Personlig vejledning

Omfatter vejledning om:

 • Personlige forhold, der har betydning for gennemførelsen af uddannelsen, f.eks. faglige problemer, arbejdsvaner, økonomiske og sociale forhold, fravær og psykiske problemer (studievejlederen kan henvise elever til skolepsykolog).
 • Valg af valgfag, fagniveauer mv.
 • I løbet af efteråret i 1.g har studievejlederen indslusningssamtaler med hver enkelt elev og individuelle samtaler i forbindelse med valgfagsproceduren og det endelige valg af studieretning.
 • Vejledning om videregående uddannelse. Denne varetages dog først og fremmest af Studievalg København

Kollektiv vejledning

Omfatter orientering om:

 • Uddannelsens opbygning og mål.
 • Fag, valgfag og niveauer.
 • Valgfagenes betydning i forbindelse med senere uddannelse og erhverv.
 • Generelle studiemetoder, hensigtsmæssige læringsvaner og samarbejdsformer.
 • Økonomiske og sociale forhold i relation til uddannelsen, herunder orientering om tildeling af SU.
 • De muligheder for vejledning, der i øvrigt eksisterer.
 • Vejledningsportalen ”Uddannelsesguiden”.
 • Skolens studieregler.

I introduktionsforløbet i 1.g præsenterer klassens studievejleder sig og introducerer studievejledningen.

 • Læseteknik og notatteknik gennemgås i august-september.
 • Overgangen fra folkeskolen drøftes og herunder generelle studiemetoder, hensigtsmæssige arbejdsvaner og samarbejdsformer.

Alle 1.g-elever bliver inden efterårsferien screenet for læseforståelse, læsehastighed og stavning.

De elever, der har behov for det, får derefter tilbudt støtteundervisning.

Ved grundforløbets afslutning, hvor den endelige studieretning skal vælges, orienterer studievejlederen om fag, valgfag og niveau, samt om valgfagenes betydning for senere uddannelse og erhverv.

Studievejlederen orienterer også om eksamensregler og giver gode råd om eksamensteknik.

Særlige eksamenstræningskurser tilbydes op mod eksamen.