Læsevejledning

Hvis læsning er en stor udfordring for dig, kan vi i læsevejledningen hjælpe dig til at blive en hurtigere og bedre læser. Det foregår enten individuelt eller i små grupper i løbet af skoledagen. Vi arbejder med tekster, som du i forvejen skal læse.

I læsevejledningen tager vi os også af elever, som er ordblinde, eller som tror at de er det. Vi foretager både ordblindetest, og vi vejleder i brug af udstyr, som bevilges af SU-SPS.

Alle elever i 1.g gennemfører en læsescreening, og læsevejlederne arbejder generelt med faglig læsning i alle 1.g-klasser sammen med faglærerne.

Kontakt en læsevejleder

[instagram-feed]