Udbudte valgfag 19/20

Vi har en lang liste af valgfag repræsenteret på RG:
• Astronomi C
• Billedkunst C og billedkunst C til B
• Biologi C, biologi C til B og biologi B til A
• Dramatik C
• Engelsk B til A
• Erhvervsøkonomi C
• Filosofi C og filosofi C til B
• Fransk begynder B og fransk begynder B til A
• Fransk fortsætter C, fransk fortsætter B og fransk fortsætter B til A
• Fysik C til B og fysik B til A
• Idræt C til B
• kemi C, kemi C til B og kemi B til A
• Latin C og B
• Matematik C til B og matematik B til A
• Mediefag C og mediefag C til B
• Musik C, musik C til B og musik B til A
• Naturgeografi C og naturgeografi C til B
• Psykologi C og psykologi C til B
• Religion C til B
• Samfundsfag C til B og samfundsfag B til A
• Spansk B og spansk B til A
• Tysk begynder B og Tysk begynder B til A
• Tysk fortsætter C, Tysk fortsætter C til B og Tysk fortsætter B til A

Antallet af valgfag afhænger af den aktuelle studieretning og vælges i midten af 1.g. Hvilke valgfag der oprettes afhænger af elevens ønsker.