Tidligere oprettede valgfag

Nedenfor kan du se listen over valgfag oprettet i skoleåret 2015/16.

Valghold til A-niveau:

Engelsk B til A

Fransk fortsætter B til A

Kemi B til A

Fysik B til A

Matematik B til A

Samfundsfag B til A

Tysk fortsætter B til A

Valghold til B-niveau:

Idræt C til B

Matematik C til B

Naturgeografi C til B

Religion C til B

Valghold til C-niveau:

Mediefag C

Psykologi C

Erhvervsøkonomi C

Kemi C