Ordensregler for leje af elevskab

Det lejede skab skal holdes i pæn stand af eleven selv – således såvel yderside som det indvendige af skabet holdes rent og frit for graffiti og lignende.

Eleven skal være opmærksom på, at hun/han skal tømme og rengøre skabet, når lejemålet ophører. Eventuelt indhold – der ikke samtidig med lejemålets ophør er fjernet – tilfalder Rødovre Gymnasium.

Eleven skal være opmærksom på, at rektor eller én af ham udpeget person, har ret til at undersøge skabet for alkohol og/eller euforiserende stoffer. Hvis sådan noget findes, vil eleven blive indkaldt til samtale med rektor.

Såfremt eleven udmeldes af Rødovre Gymnasium, skal skabet tømmes og rengøres. Lejen vil ikke blive tilbagebetalt – hverken helt eller delvist.

Som udgangspunkt vil der være to elever om hvert skab, derfor vil det være en god ide allerede ved Introdagene at finde sammen to og to. I vil sammen være ansvarlige for skabet, rengøring osv.

Lejemålet gælder hele skoletiden.

Såfremt der sker indbrud i skabet, kan stjålne effekter ikke dækkes af Rødovre Gymnasiums forsikring. Sagen skal anmeldes til elevens eget forsikringsselskab.

Der findes to slags skabe, nogle med koder og nogle til hængelåse. I det tilfælde man får tildelt et skab uden kode, skal eleven selv købe en hængelås. De elever der får tildelt skab med kode, vil få udleveret en kode snarest muligt. Af sikkerhedsmæssige grunde bør koden læres udenad, man kan evt. affotografere den på mobiltelefonen.