(17/18)1. Matematik A, Fysik A/B og Kemi A/B

Sciencestudieretningerne åbner rigtig mange døre til en bred vifte af videregående uddannelser, så hvis du vil videre inden for
naturvidenskab, er de et oplagt valg. De tre studieretningsfag har gode muligheder for at arbejde sammen om spændende emner.
Det kunne være Big Bang eller liv i universet, hvor vi vender nogle af tilværelsens helt store spørgsmål; det kunne være jordens klima – et tema af afgørende betydning for vores nutid og fremtid; men det kunne også handle om at udvikle spil og småprogrammer, undersøge radioaktivitet i beboelseshuse eller besøge et kraftværk. Samarbejdet med de øvrige fag rummer også
spændende muligheder: I et forløb om datering kan vi finde ud af, hvornår jorden opstod, og bestemme alderen på en mumie. Studierejsen kan gå til f. eks. Rom eller Firenze, hvor vi kan studere naturvidenskab i en historisk sammenhæng, eller måske til Island, hvor vulkaner og kogende kilder åbner mulighed for mange spændende undersøgelser.

Hvis du er interesseret i at se de uddannelsesmuligheder, studieretningen giver, kan du kigge på adgangskortet.dk

Bliv elev