Sofie 3.n - Mon expérience

Il était une expérience fantastique. Nous habitons avec les gentilles familles et c’était une expérience intéressant de voir leur quotidien. En seulement sept jours, nous avons eu quelques bons amis réels et c’est un voyage que je n’oublierai jamais. La vie des familles n’était pas très différente de la nôtre. Par conséquent, il était facile de suivre leur quotidien. Il est particulièrement une bonne expérience si on a des difficultés à parler français. Lorsque, on entend la langue chaque jour, il devient progressivement plus facile de participer à des conversations. Malgré ce que j’avais entendu parler de la cuisine française, il y avait beaucoup de nourriture que j’aimais. Certainement pas tous les stéréotypes sont vrais. La seule chose qui était différente clairement était leur enseignement. Les jours d’école sont beaucoup plus longs, ils passent beaucoup de temps sur les loisirs et leur avenir est déjà prévu. En France, ce n’est pas populaire de prendre une année sabbatique et ils doivent donc faire de leur mieux tout le temps.

Sur le chemin, nous avons vu des pièces étonnantes de Lyon. L’école avait prévu un programme de suspense et il était évident qu’ils avaient essayé de trouver du temps pour autant d’expériences que possible. Ma meilleure expérience était de se tenir au-dessus de la basilique qui donnait su la ville (malgré ma grande peur des hauteurs). Une autre grande expérience était de voir l’un des nombreux ateliers de soie de Lyon et apprendre la façon dont la ville avait dépendu de cette industrie. Au total, cela a été une grande ville à voir et nous l’avons vu avec des gens fantastiques.

Dansk - Min oplevelse

Det var en fantastisk oplevelse. Vi boede sammen med søde familier og det var en interessant oplevelse at se deres hverdag. På kun syv dage fik vi nogle rigtig gode venner og det er en rejse som jeg aldrig vil glemme. Familiernes liv var ikke meget anderledens end vores og det var derfor let at passe ind i deres hverdag. Det er i særdeleshed en god oplevelse hvis man har det svært med at tale fransk. Når man hører sproget hver dag, bliver det efter et stykke tid lettere at deltage i samtalerne. På trods af hvad jeg havde hørt om det franske køkken, var der er en masse af maden som jeg godt kunne lide. Tydeligvis, er det ikke alle stereotyperne der er sande. Den eneste ting som var anderledens var deres undervisning. Dagene på skolen er meget længere, de bruger rigtig meget tid på fritidsaktiviteter og deres fremtid er allerede fastsat. I Frankrig er det ikke velset at tage et sabbatår og de skal gøre deres bedste hele tiden.

På turen så vi nogle fantastiske dele af Lyon. Skolen havde lagt et spændende program for os og det var tydeligt at de havde forsøgt at finde tid til så mange oplevelser som muligt. Min ynglings oplevelse var at stå oppe på basilikaen som gav udsigt over hele byen (på trods af min store frygt for højder). En anden stor oplevelse var at se et af de mange silkeetablissementer i Lyon og lære om hvordan byen var afhængig af denne industri. Samlet set var det en stor by at opleve og vi så den med nogle fantastiske mennesker.

[instagram-feed]