CYY03243

STX forløbet

CYY03124

Treårigt forløb

STX er én blandt de mange ungdomsuddannelser, du kan vælge efter 9./10. klasse. Vi tilbyder et treårigt forløb med en bred vifte af fag – både naturvidenskab, sprog,samfundsfag, kulturfag, kreative fag og idræt. Via dit valg af studieretning og dine valgfag kan du selv tone dit forløb i den retning, du finder mest interessant. Med de valg du træffer, kan du skræddersy din egen studentereksamen, få tre spændende år og opnå adgang til den videre uddannelse, du ønsker efter gymnasiet.