Værd at vide som elev på RG

Nedenfor kan du finde nogle af de generelle oplysninger som er værd at vide som elev på Rødovre Gymnasium. Derudover kan du finde ringetider og ordensregler for leje af elevskab i menuen ovenfor.

Samtykkeerklæring

Fra skoleåret 2017/18 skal alle elever udfylde en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen kan findes her.

 

SU

Du kan tidligst søge SU en måned før end det kvartal, du er berettiget til at modtage den. Det vil sige, bliver du 18 år den 4. maj, er du berettiget til SU fra 1. juli og kan tidligst søge 1. juni.

Du har brug for en NemID, når du søger digitalt på www.su.dk .

www.su.dk kan du læse om SU og finde svar på stort set alt vedrørende SU. Alternativt kan du spørge SU-medarbejderen på kontoret.

Skal du søge dispensation til udeboende SU, skal du henvende dig til din studievejleder

 

Skat

Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med skat af din SU eller indtægt fra fritidsjob, kan du besøge skats hjemmeside for unge, som kan findes her.

 

Tilskud til transport

Skal du bruge offentlig transport til skole, kan du få rabat på bus og tog ved hjælp af et ungdomskort.

Se mere på http://www.ungdomskort.dk

 

DGS

DGS står for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og er alle gymnasieelevers fagforening. Grundlæggende kan man sige, at DGS har to formål. Det ene er at være en interesseorganisation og derigennem varetage elevernes interesser over for politikere, rektorer og lærer og andre, der har interesse i gymnasiet; det andet formål er at være elevernes serviceorganisation. Du kan finde deres hjemmeside her.

 

Projekt frivillig

Husk at du kan få udstedt et “frivillighedsbevis”, som  du kan vedlægge dit eksamensbevis, hvis du  har udført frivilligt arbejde i en sportsklub f.eks. Aktiviteten skal have et omfang på minimum 20 timer. Også arbejde med skolens sociale aktiviteter kan komme i betragtning. Der er utallige muligheder. Hvis du vil vide mere, kan du spørge på kontoret eller se på www.projektfrivillig.dk

 

 

[instagram-feed]