FAQ – om nye regler for hjælpemidler

Generelle spørgsmål om brug af faglige hjælpemidler under eksamen:

Hvilke computerprogrammer må man bruge under prøverne?

Der eksisterer ikke en udtømmende liste over tilladte og forbudte programmer, så spørg din lærer inden prøven, hvis du er i tvivl. Det kan være din egen lærer bliver nødt til at spørge skolens ledelse, så spørg for en sikkerheds skyld senest et par dage, før prøven. Herunder finder du derfor kun en liste over de mest benyttede programmer, som skolens ledelsen i skrivende stund har kendskab til.

 

Man må IKKE benytte Google docs/sheets under eksamen og prøver (iflg. svar fra UVM).

Man må heller IKKE benytte interaktive programmer som fx Wolfram Alpha, Google Translate, Google Earth eller Grammarly).

 

 

Man må GERNE bruge Word og Excel og tilsvarende programmer i OpenOffice, men PAS PÅ, for man må ikke benytte de funktioner, der kan oversætte hele sætninger – heller ikke selv om funktionen er installeret lokalt på din egen computer. Eventuel brug af sådanne forbudte funktioner, vil blive logget af ExamCookie.

DU skal endvidere hjemmefra indstille de programmer, du vil benytte under prøver, til at gemme filer og autobackup-filer lokalt på computerens egen harddisk (og ikke i en eller anden ’sky’, fx i-cloud, OneDrive eller en skytjeneste hos den forhandler, du har købt din pc eller din programlicens). Vi anbefaler, at man for en sikkerheds skyld logger ud af Word, inden prøven, så man benytter programmet lokalt og anonymt.

Eksempler på andre programmer, man må benytte under prøverne: OneNote (men kun offline), Primus, Capstone, MarvinSketch eller ChemSketch, Maple, samt GeoGebra, hvis det er installeret lokalt, men ikke eventuelle links, der peger ud på internettet.

 

Må man bruge formelsamling under skr. matematik – 1. delprøve?

3.g: Nej

1.-2.g: Ja, men kun den, skolen uddeler til prøven (der må ikke skrives i formelsamlingen og den skal efterlades i eksamenslokalet efter prøven.

 

Må man under eksamen slå op i elektroniske bøger, og er der forskel på reglerne for i- og e-bøger?

Hvis der er tale om i-bøger, der fremgår af undervisningsbeskrivelsen, må man tilgå alle sider i bøgerne.

3.g: Hvis der er tale om en e-lærebøger, der fremgår af undervisningsbeskrivelsen i et eller flere fag må man tilgå dem alle sider både online og offline.

1.-2.g: Hvis der er tale om e-lærebøger, der fremgår af undervisningsbeskrivelsen i et eller flere fag må skal de være downloadet på egen computer før prøven og i den downloadede bog må alle sider tilgås under prøven.

 

Må man bruge ordbog under engelsk – 1. delprøve?

3.g: Nej. Dog kan ordblinde og/eller synshandicappede benytte computer med ordforslagsprogram under første delprøve.

1.-2.g: Prøven er udelt og alle lovlige hjælpemidler tilgængelige under hele prøven

 

Må man bruge alle typer ordbøger – online såvel som offline – under eksamener med hjælpemidler?

Ordbøger generelt er tilladte, hvis de ikke tilbyder oversættelser af hele sætninger. Og i alle tilfælde skal man holde sig fra eventuelle chat-funktioner, som de fleste online-tjenester er udstyret med.

Vi anbefaler, at du benytter et af de værker, vi som skole abonnerer på, dvs. Gyldendals Røde Ordbøger eller Ordbogen.com. Vi betragter desuden Ordnet.dk som en lovlig online ordbog, men man må ikke benytte ”Send et ord”-funktionen.

 

Må man benytte andre typer af opslagsbøger under eksamener med hjælpemidler?

Hvis man medbringer fysiske værker, må man benytte dem under eksamen – med mindre der for det enkelte fag – i bekendtgørelsen eller i skrivelser fra Undervisningsministeriet fastlægges begrænsninger.

Hvis man medbringer de tilsvarende værker i elektronisk form er reglerne helt anderledes: I elektroniske opslagsværker må man kun benytte de opslag, som er blevet benyttet i undervisningen og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen. Det bliver altså ikke lovligt at slå op i hele Den store danske encyklopædi, bare fordi man har værket med på en CD-rom.

På RG fortolker vi reglerne sådan, at man må tilgå alle opslag i følgende værker:

Gyldendals Røde Ordbøger, Ordbogen.com og Ordnet.dk. Alle opslag i Engram, hvis det tilgås via et direkte link til Engram på MinLæring. Alle opslag i e-bogsversioner af Databog – fysik kemi fra LMFK fra LMFK, men e-versioner af det periodiske system, der indeholder links til fakta-ark om de enkelte grundstoffer.

 

 

Må man benytte gamle opgavebesvarelser, der tidligere er rettet og bedømt af læreren?

Ja – og så alligevel ikke: Hvis de er printet ud inden prøven, må man medbringe både egne og andres gamle opgavebesvarelser og benytte dem under prøven både med og uden lærerens kommentarer

Hvis de medbringes elektronisk, må man medbringe og bruge egne besvarelser både med og uden lærerkommentarer; men man må ikke bruge andres gamle besvarelser – heller ikke selvom de ligger som kopi på egen computere.

3.g: Man må hente gamle besvarelser på Lectio eller i Google-drev / Google-Classroom, men man må ikke benytte beskedfunktioner eller tilgå dokumenter, der er delt med andre (end læreren)

1.-2.g: Man skal før prøven have downloadet eller printet alle gamle opgavebesvarelser (og altså kun ens egne) og medbringe filerne på en offline-device eller på papir.

 

 

Må man hente materiale, læreren har lagt på Lectio og eller på Google-drev/Classroom?

3.g: Ja, man må tilgå materiale, læreren har lagt på Lectio og/eller Google-drev/Classroom, men ikke hvis det er delt videre med andre end læreren

1.-2.g: Nej, alt hvad man meningsfuldt og lovligt kan downloade eller printe før eksamen, skal være downloadet eller printet. Der må ikke hentes materiale i Google-drev, Onedrive, Dropbox, Lectio, iCloud, Elgigantens- eller andre hostingselskabers skyløsninger.

 

Må man se YouTube-videoer under prøver med hjælpemidler?

3.g: Ja, hvis en video har været benyttet i undervisningen og fremgår af en eller flere undervisningsbeskrivelser, må den ses under en prøve, hvis tilgås via et direkte link. Man må altså ikke bare gå ind på YouTube og lede efter den og man skal skynde sig at slukke afspilleren, inden YouTube af sig selv går videre til den næste video.

1.-2.g: Hvis en video har været benyttet i undervisningen og på lovlig vis kan downloades til egen computer før prøven, så skal den downloades, før prøven. Hvis en video har været benyttet i undervisningen og den ikke på lovlig vis kan downloades til egen computer før prøven og hvis den fremgår eksplicit af en eller flere undervisningsbeskrivelser som en video, der må tilgås under prøven og den kan tilgås via et direkte link, så må den ses under prøven.

 

Må man benytte e-bogslæser?

Ja, litteratur medbragt på e-bogslæser betragtes på lige fod med medbragt litteratur på tryk, hvis den kan fungere off-line.

 

Må man høre musik under prøver med hjælpemidler?

Det er op til den enkelte skole at afgøre det spørgsmål, og på RG har vi besluttet, at det må man godt, men kun hvis der er tale om musik, der allerede er downloadet på egen computer, så sørg for at have din musik med hjemmefra, og for at din musikafspiller ikke automatisk gå på nettet efter næste nummer.