Prøve- og eksamensregler på Rødovre Gymnasium

Nedenfor kan du finde frem til eksamensregler og regler for skriftlige prøver og eksaminer. Har du spørgsmål eller kommentarer, kan du henvende dig til kontoret.

Eksamensregler

Regler for skriftlige prøver

Hjælpemidler – kort fortalt

Særlig tilrettelæggelse af eksamen