CYY02886

Informationer til censorer 2023

Til dig som skal være censor på Rødovre Gymnasium

Skal du være censor på Rødovre Gymnasium? Så har du netop modtaget en mail fra os med følgende informationer:

Censorbrev 

Kort over lokaler på RG

Videnskabsteori på RG (til SRP eksamen)