Virtuel nødundervisning

Hvis man bliver hjemsendt i isolation med covid-19, eller som nær kontakt til en smittet person,  har man ret til at modtage nødundervisning. Denne nødundervisning kan have forskellige former og er afhængig af den enkelte lærers tilrettelæggelse af undervisning. Nogle lærere vil fx give konkrete arbejdsopgaver eller øvelser den hjemsendte elev skal løse på egen hånd og aflevere i slutningen af modulet, mens andre lærere vil give mulighed for deltagelse via google-meet. OBS: Er man hjemsendt i isolation med covid-19 eller som nær kontakt til en smittet person, skal man straks give sine lærere besked om dette. Den enkelte lærer vil derefter iværksætte en plan for nødundervisning, som ikke kan forventes klar øjeblikkeligt. 

Medmindre læreren anviser andet, er det kun hjemsendte personer, eller personer der er ved at blive testet pga. symptomer, der har ret til at deltage i denne nødundervisning. Andre har pligt til at møde fysisk op på skolen, efter de normale ordensregler.

Ordensregler for virtuel undervisning via Google Meet

Ved al virtuel undervisning skal man, ligesom ved almindelig undervisning, rette sig efter lærerens anvisninger og skolens almindelige ordensregler. Derudover gælder følgende regler for virtuel undervisning, medmindre læreren anviser andet:

 

  • Kamera skal være tændt under hele undervisningen.
  • Det er ikke tilladt at optage, tage screenshots eller lignende i forbindelse med virtuel undervisning.
  • Mikrofonen skal være slukket når undervisningen går i gang.
  • Man skal være undervisningsparat under hele den virtuelle undervisning.

 

Ved overtrædelse af ovenstående, betragtes det som brud på skolens ordensregler, og dette kan føre til sanktioner og/eller registrering af fravær for den virtuelle undervisning.