Virtuel nødundervisning

Hvis man bliver hjemsendt i isolation med covid-19, eller som nær kontakt til en smittet person,  har man ret til at modtage nødundervisning. Denne nødundervisning vil tit foregå som virtuel undervisning, hvor man har mulighed for at følge med i den almindelige undervisning hjemmefra, men den kan også have form af opgaver eller øvelser der skal løses på egen hånd. 

Medmindre læreren anviser andet, er det kun hjemsendte personer, eller personer der er ved at blive testet pga. symptomer, der har ret til at deltage i denne nødundervisning. Andre har pligt til at møde fysisk op på skolen, efter de normale ordensregler.

Ordensregler for virtuel undervisning via Google Meet

Ved al virtuel undervisning skal man, ligesom ved almindelig undervisning, rette sig efter lærerens anvisninger og skolens almindelige ordensregler. Derudover gælder følgende regler for virtuel undervisning, medmindre læreren anviser andet:

 

  • Kamera skal være tændt under hele undervisningen
  • Det er ikke tilladt at optage, tage screenshots eller lignende i forbindelse med virtuel undervisning
  • Mikrofonen skal være slukket når undervisningen går i gang
  • Man skal være undervisningsparat under hele den virtuelle undervisning.

 

Ved overtrædelse af ovenstående, betragtes det som brud på skolen ordensregler og kan fører til sanktioner og/eller registrering af fravær for den virtuelle undervisning.