Målsætning og værdigrundlag

Rødovre Gymnasium er en velfungerende, fordomsfri, åben og fleksibel institution, der prioriterer et højt fagligt niveau, et godt samarbejdsklima, og en god omgangstone mellem alle på skolen.

Vi arbejder for

  • Faglige og personlige udfordringer til alle, både elever og medarbejdere
  • Ligeværdighed og rummelighed – respekt for forskelligheder, også de andres
  • Medindflydelse og medansvar på alle niveauer
  • En tidssvarende skole med respekt for fællesskabet og traditionerne

Rødovre Gymnasiums mission er at uddanne, almendanne og motivere de unge til livslang læring. Skolen prioriterer et aktivt og udfordrende undervisningsmiljø i æstetiske fysiske rammer, der fremmer arbejdsglæde, nysgerrighed og motivation. Pædagogisk nytænkning og forsøgsarbejde skaber sammen med lærernes faglige og personlige udvikling fundamentet for undervisning af høj kvalitet. Et bredt udbud af faglige og sociale efter-skoletids-aktiviteter bidrager til et dynamisk undervisningsmiljø.

Vores mål er, at alle elever skal udnytte deres potentiale fuldt ud gennem deres aktive deltagelse i undervisningen og dermed opnå den bedst mulige studentereksamen samt inspireres til videre uddannelse. I en foranderlig verden uden entydige svar skal eleverne kunne opsøge viden, fortolke komplekse problemstillinger og træffe kvalificerede valg. De skal kunne handle som selvstændige individer og i samarbejde med andre.Gennem fri meningsudveksling forberedes de til medbestemmelse og medansvar i samfundet.

På Rødovre Gymnasium prioriteres et arbejdsmiljø, hvor ansvar uddelegeres, og hvor der er plads til refleksion og erfaringsudveksling. Den enkelte medarbejders kompetenceudvikling prioriteres, for at alle kan samarbejde om skolens mål, mission og værdigrundlag.

Vedtaget af bestyrelsen på RG 2014