Elevrådet på Rødovre Gymnasium

Rødovre Gymnasiums elevråd er det sted hvor eleverne har mulighed for at have indflydelse på skolens hverdag. Alt fra de små dagligdagsting til de helt store bestyrelsessager.

Vi kæmper for at styrke elevdemokratiet, så Rødovre Gymnasium er et godt sted at være og et godt sted at lære. Gennem et samarbejde med både skolebestyrelsen og lærere arbejder vi for at gøre Rødovre Gymnasium til et godt skridt på vejen. Vi har et fast månedligt møde, hvor vi her diskuterer aktuelle emner blandt eleverne på skolen, men også større mål. Vi har i elevrådet et godt fællesskab, hvor der er plads til alle.

Vi har minimum 1-2 repræsentanter fra hver klasse, så på den måde er vi sikret, at alle elevers stemme bliver hørt. Vores elevråd består af en gruppe engagerede og frivillige elever, der ønsker at gøre en forskel på elevernes vejene.

Elevrådet er repræsenteret i skolens forskellige udvalg som har relevans for skolen. Derudover, sidder vi med ved bordet når skolen ændre dens regler og sikre derved, at skolen bliver så god som den kan.

 

Elevrådets formænd:

Amanda Frohn Danielsen
Asta Wichmann
Emma Jørgensen

 

Kontakt:
Email: org.elevraad.1819@rgnet.dk