Fordelingsudvalgende

Regionsrådet har nedsat fire fordelingsudvalg, som er ansvarlige for at fordele gymnasie- og hf-elever på de enkelte gymnasier og hf-kurser.

Fordelingsudvalgene består af 1-2 repræsentanter for Region Hovedstaden, rektorerne for de statsligt selvejende gymnasier og hf-kurser og rektorerne for de private gymnasier og hf-kurser i fordelingsudvalgets område.

Fordelingsudvalgenes sammensætning og de kriterier for fordelingen, som fordelingsudvalgene har fastsat, fremgår nedenfor.

Fordelingsudvalget i område Centrum

Fordelingsudvalget i område Vest

Fordelingsudvalget i område Nord

Fordelingsudvalget i område Nordsjælland

Der oprettes så mange klasser som muligt på de institutioner, som har modtaget flere ansøgninger, end institutionen har kapacitet til at optage.

Fordelingsudvalgene tilstræber, at de ansøgere, som bor tættest på institutionen, får opfyldt deres ønske om optagelse; men for at sikre flest mulige ansøgere optagelse i overensstemmelse med deres prioriterede ønsker er det nødvendigt for fordelingsudvalgene at udøve et samlet skøn. Ved dette skøn fraviges afstandskriteriet i nogle tilfælde ud fra en helhedsbetragtning, så flest mulige ansøgere bliver optaget i overensstemmelse med deres prioriterede ønsker om institution, studieretning eller fagpakke, skoleprofil, 2. fremmedsprog eller kunstnerisk fag eller praktisk/musiske fag eller valgfag.

[instagram-feed]